ERGOTERAPITJENESTER (Occupational Therapy)
  Bedriftshelsetjeneste  
  Bedriftstilbud  
  Ergonomisirkelen og beskrivelse  
  ergoterapitjenester  
  For NAV  
  Individuelle oppdrag  
  Kommunale og andre off.oppdrag  
                                 

temp0020_yellow

 

        

Arbeidsplassvurdering

Helse Miljø Sikkerhet

Forebygging

Ergonomi

Tilrettelegging

Rehabilitering

Individuelle planer avtaler

Rettigheter

Helhetlig oppfølging

 

 

 

   ARBEIDSPLASSVURDERING:                    

    ref Nav side:  www.nav.no/812.cms

                                                                

     SE TOPPMENY FOR EGEN MÅLGRUPPE !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

temp0018_stairs 

 

Hvilke problemer  løses og hvem kan søke tjenesten?
                                  

Når det oppstår et misforhold mellom menneskets funksjon og omgivelsenes krav, medfører dette aktivitetsproblemer. Blir aktiviteter utført på feil eller destruktiv måte, medfører dette helseproblemer.

Ergoterapitjenester tilbyr råd, veiledning, analyse, utredning,behandling,  tilrettelegging og oppfølging ved hjelp av konsulentvirksomhet til stedet der flaskehalsene eller aktivitetsproblemene finnes.

Dette er aktuelt enten det er på arbeidsplassen, hjemme eller eksempelvis ved nødvendige uteaktiviteter i hverdagen som buss eller bilkjøring.

Tilbudene er ikke begrenset til å gjelde den fysiske, psykiske, sosiale eller kognitive delen, da en ser dette i en helhet, og fokuserer på løsninger, motivasjon og initiativ i forhold til fagrealisme og aktivitetskonsekvenser. Dette vil likevel si at det ligger omfattende spesialiseringskunnskaper til grunn innen de forskjellige områdene. 

Bakgrunn som gir et godt og kvalitetsmessig grunnlag for de tjenestene tilbudene inne bærer er bla lang og variert erfaring fra sykehus, kommune, bydel og bedriftsledelse.

                                

temp0018_phone
                    

Kontakt for direkte informasjon og avtale:

ERGOTERAPITJENESTER 

Org.nr: 991 713 050  

Off.godkjent Ergoterapeut registrert og godkjent for refusjonsrettigheter:

Liv Gunn Bekkenes 

tlf : 47605080

mail :ergoterapitjenester@hotmail.com